Plaza Resort & Spa

  • HOTELS / MOTELS
600 N. Atlantic Ave.
Daytona Beach, FL 32118
(386) 267-1626